Psikoterapi ve Danışmanlık Türleri

Psikoterapi ve Danışmanlık Türleri

Psikoterapi ve Danışmanlık Türleri

Psikoterapi nedir? Psikoterapi, çeşitli şekillerde uygulanan görüşme biçimidir. Psikoterapi türleri farklılıklar gösterebilir. Bunları farklı farklı şekillerde açıklayabiliriz. Sağlıklı olmak nedir? sağlıklı olmak; Fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik halidir sağlıklı olmak. Yüzyılın sorunlarını hızlıca incelediğimizde dikkat çeken değişimler göze çarpmaktadır. Toplumların kültürel değişimlerinin hız kazanması, kültürlerin hızla bir birlerine benzemesi, teknolojik değişimlerin hızlanması, büyük şehirlerde yaşam koşullarının zorlaşması; iş, sağlık ve eğitim nedenleriyle sürekli göçlerin yaşanması, evliliklerin ve yaşam koşullarının uyum gösteremeden değişmesi sonucu insanların ruhsal, bedensel ve sosyal sağlıklarında zorlanmalar artmıştır. Globalleşen kapitalist tüketim tarzı; kişiyi tüketim yapan bir sistemin aracı haline dönüştürmektedir.

Böyle bir sosyal değişim sürecinde uyum zorlaştıkça beraberinde artan sorunlar belirmiştir. Ruhsal yalnızlık ve boşluk duyguları, ruhsal çaresizlik ve bunaltı duygularını beraberinde getirmiştir. Bu sıkıntılar zamanla artarak devam etmektedir. Değişen yaşam koşullarına cevap vermeye çalışan insan uygarlığı kendine yabancılaşan, yalnızlaşan bireyler için mutluluk dağıtan ilaçlar ortaya çıkardı. Bu durum zaten mekanikleşen insan hayatını daha da mekanize hale getirebilmektedir.

Psikoterapi Türleri

İnsanı ve davranışlarını anlamaya çalışan Pavlov ve şartlı refleks çalışmalarıyla birlikte insanların bazı davranışlarının nedenlerini anlamamızı ve beraberinde bazı davranışların çözümü konusunda yol gösterici olmuştur.  Bu açıdan psikoterapilerde yöntem ve teknikler açısından önemli bir yere sahip olduğu düşünülebilir.

İnsan davranışlarının önemini yok-saymadan davranışlarına sebep olan düşünce ve duygularının önemini vurgulayarak insan zihninin algılaması üzerinde yoğunlaşmıştır. İnsan beyninin hatalı ve çarpık algılaması ve yorumlaması sonucu bazı psikopatolojilerin oluştuğunu belirtmiştir. Ve beraberinde psikoterapötik teknikler ortaya konmuştur.

Freud ile başlayan dinamik psikoterapi ekolü ise; İnsanın geçmişten bugüne devam eden özelliklerinin bir izdüşümden ibaret olduğunu savunan ve ödipal- preödipal patolojiler çerçevesinde sorunların kaynaklarını tespit etmişlerdir. Dinamik psikoterapi ekolü birçok yeni alternatif savunucularıyla gelişerek etkinliğini sürdürmeye devam etmektedirler.

Varoluşşsal boşluk ve anlam arayışları çerçevesinde insanı ve onun sorunlarını açıklamaya çalışan varoluşçu psikoterapi yöntemi ise felsefi bir akım olarak ortaya çıkmış zamanla gelişme ve değişme göstermişitr.

Psikoterapi, belirli bazı rahatsızlıkların ya da şikayetlerin yine belirli bazı psikopatolojik bakış açısı çerçevesinde, belirli kavramsal şekle yerleştirerek yapılandırılmış bir çerçevede yapılan uygulamalardır. Psikoterapi, iki insan arasında geçen sıradan bir sohbet ya da dertleşme değildir. Sessizlik ya da sadece duruş biçimi anlamına gelebilir. Psikoterapistin duruşu ve bakışı ile konuşmaya başlamanın zamanlaması bile psikoterapistin önemini vurgular. Psikoterapistin ne yaptığı kadar ne yapmadığı da önemlidir.

Bu gönderiyi paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Call Now Button