Aile Danışmanlığı

Klinik Psikolog Şahin UÇAR ile Aile Danışmanlığı, Evlilik Terapisi

Aile danışmanlığı, bir bütün olarak aileyi kapsar. Bireysel terapilerden farklı olarak aile üyelerini de kapsayacak şekilde psikolojik danışmanlık sürecidir. Bireyi tek başına görüşmeye almak yerine ailenin tamamına bir bütün olarak yaklaşım sergilemektir. Aileyi bir bütün olarak değerlendirmek birçok sorunun birlikte değişmesine, iyileşmesine destek olmaktadır.

Aile Danışmanlığı

Bu sayfada;

Aile Danışmanlığı Nedir?

Aile danışmanlığı nedir? Aile ilişkileri açısından problemleri olan kişilerin evlilik, boşanma süreci, ayrılık süreçleri sırasında, çocuklar ve aile ile ilgili veya kişiler arasındaki problemlerini aşmasında ve daha doğal şekilde yaşamlarına devam etmelerine yardımcı olma sürecidir. “Aile danışmanlığı nedir” yıpranmış ilişkiler, kırılmış duygular, eşler arasındaki veya ailedeki diğerleriyle olan sorunlar, yeni başlayan hayatla ilgili bazı düzenlemeler, çocukların bakımı, ekonomik konulardaki düzenlemelerle ilgili konulardır.


aile danışmanlığı

Aile Danışmanlığı Eğitimi

Aile danışmanlığı eğitimi, özel kurumlar ve devlet kurumları tarafından verilen eğitimlerdir. Eğitimlerde yoğun olarak aile kavramı, gelişimi ve ülkmeizdeki aile kurumu incelenir. Boşanma ile sonuçlanmaması için neler yapılabileceğinin eğitimi verilir. Bu eğitimler sonunda verilen sertifikalar “aile danışmanlığı sertifikası” dır. Bu kurumlar tarafından verilen aile danışmanlığı sertifikası, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kabul edilmektedir. Danışmanlık eğitimi veren özel kurumların hepsi bakanlık tarafından onaylanmamaktadır. Bu nedenle kurum iyi araştırılmalıdır.

aile danışmanlığında önemli konular

Aile Danışmanlığında Gündemi Konuları

Aile danışmanlığı terapisi gündem konuları. Aldatma ve aldatılma konuları, aldatma psikolojisi, aldatılma problemleri, karı koca ilişkisi ve eşlerin cinsel ilişki problemleri, anne baba ve çocuk ilişkileri, anne baba tutumları ve çocuk arasında yaşanan çatışmalar, boşanma öncesi yaşananlar, boşanma sonrası yaşanabilecekler, boşanma sonrası çocuk psikolojisi ile ilgili konuları içerebilir. Bu ve benzer konular genel olarak danışmanlık konularındandır.

Aile terapisi, rahat ve güven veren bir ortamda, aile üyelerinin kendini tanıma ve birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle içten samimi ve açık bir dille konuşabilmelerine imkan verir. Danışmanlık sürecinde aile üyelerinin de bulunması şart değildir. ancak aileyi ilgilendiren konular konuşulduğu için bir parçasında diğer aile üyelerinin de yer aldığı bir danışmanlık sürecidir. Bu sürecin ne kadar süreceği önceden planmış olabileceği gibi plansız şekilde de sürdürülebilir.

Call Now Button